„Chtěl bych být zprostředkovatelem mezi občany a úřady,“ říká kandidát na senátora Martin Tomášek

„Chtěl bych být zprostředkovatelem mezi občany a úřady,“ říká kandidát na senátora Martin Tomášek

Ostravský hlas vám každé pondělí v průběhu následujících týdnů nabídne rozhovory s kandidáty do Senátu za volební obvod č. 71 – Ostrava-město, zahrnující městské části Ostrava-Jih, Proskovice a Polanka nad Odrou. Prvním, kdo se představí je pedagog Martin Tomášek, nezávislý kandidát za Piráty s podporou hnutí Senátor 21 a Zelených.

Jak byste sebe, jako osobu, charakterizoval?
Nabídnu vám několik pohledů a uprostřed této mozaiky mě můžete najít sami.
Děti nejspíš oceňují, že se za ně umím postavit, beru vážně jejich názory a dokážu je přijmout, naopak mé nároky na ně jim určitě připadají příliš. Žena patrně hodnotí moji spolehlivost (po bezmála třiceti letech společného života) a schopnost dávat najevo emoce, čas od času je ale na ni mých emocí i slov moc. Studenti v anonymních dotaznících vyzdvihují individuální, lidský přístup spolu se zajímavou látkou (což je v případě české literatury 19. století poměrně nečekané), nároky by si asi představovali mírnější. Kolegové na Ostravské univerzitě vědí, že nejsem kariérista, ale že se nebojím zvednout hlas, když jde o společnou budoucnost. Náš stárnoucí pes miluje, když je vše – včetně mě – na svém místě a když plním svou část páničkovské dohody.

Z jakého důvodu jste se rozhodl kandidovat do Senátu?
Než mě Piráti oslovili, nenapadlo by mě to, už jen proto, že si občanská společnost, v níž se především pohybuji, drží od politiky zdvořilý odstup. Přitom mě osobně do veřejného dění zapojila Ilona Rozehnalová, jelikož nikdo jiný nechtěl ve Fiducii moderovat tzv. politická témata (ochrana ovzduší, „smršťování“ Ostravy a budoucnost jejího centra, Černá kostka a OD Ostravica-Textilia, rekultivace Heřmanické haldy). Od vzniku Centra PANT, na jehož programu se podílím, hledáme způsoby, jak politiku přibližovat lidem, ale nenechat se využívat konkrétními politiky. Z toho je vidět, že se oba segmenty veřejného života postupně přibližují a učí spolu vycházet.

Nemůžeme volat po demokratické, zodpovědné a nezkorumpované politice, a zároveň se štítit takovou politiku dělat. Takže šlo o dobře načasovanou nabídku, navíc od Pirátů, jimž jde o totéž jako mně.

Proč jste se rozhodl kandidovat za volební obvod č. 71 – Ostrava-město?
Vedle rodiny a učitelského povolání je to pro mě další důležitá životní výzva. Jde o velký a různorodý obvod zahrnující obyvatele panelových sídlišť, vesnických domků, vilek i ubytoven, pro které se obtížně hledá společný jmenovatel. Jsou i jiné (fungující úřady, dostupná zdravotní a sociální péče, bydlení, doprava), ale já svou hlavní roli vidím v oblasti vzdělávání. Zatím z nás – z dětí i z rodičů – školy více energie vysávají, než nám jsou schopny dodat. Proto zdaleka nejde jen o modernizaci budov nebo učitelské platy, ale především o přístupy a metody, které rozvinou potenciál každého dítěte, naučí jej nebát se současného světa a najít v něm své šťastné místo.

O co se, v případě zvolení, chcete v Senátu zasadit?
Práce senátora má několik rovin. První je, řekněme, ombudsmanská – chtěl bych být zprostředkovatelem mezi občany a úřady. Vím, že lidi a jejich osudy nelze srovnat podle pravítka, že pomoc může mít mnoho podob a ne každá představuje vítězství pro všechny zúčastněné. Dokážu naslouchat a neumím být lhostejný, děje-li se někomu nespravedlnost.

Jako zástupce Ostravy se budu snažit, aby nebyla přehlížena. Naopak, v některých ohledech, jako je například rozvoj vzdělávací infrastruktury, by se Ostrava a Ostravsko měly stát jakýmsi Silicon Valley českého školství, a to na všech úrovních, od univerzit po základní školy. Zasloužíme si to jako kraj, který nesl značnou část nákladů hospodářské transformace. Dobré vzdělání by mělo reagovat na potřeby dnešní společnosti a otevírat dveře k dobré budoucnosti, proto by mělo být přístupné každému.

A v neposlední řadě: senát zajišťuje našemu parlamentnímu systému v turbulentních dobách nezbytnou a nedocenitelnou stabilitu, na rozdíl od jiných, kteří kandidují, aby senát zrušili, věřím v jeho smysl.

KOMENTÁŘE