Ostrava si připomíná 50 let od okupace

Ostrava si připomíná 50 let od okupace

V noci z 20. na 21. srpna uplynulo padesát let od chvíle, kdy na území tehdejší Československé socialistické republiky vstoupila vojska Varšavské smlouvy. Tento milník v našich moderních dějinách si připomněla i Ostrava. Dvacítka dobrovolníků v noci z pondělí na úterý nainstalovala na sloupy veřejného osvětlení a fasády budov na dvě stovky panelů s totožnými vzkazy, jaké psali a rozvěšovali českoslovenští občané před padesáti lety v reakci na příchod okupačních vojsk.

Akce navodila alespoň část z atmosféry, kterou prožívali Ostravané v roce 1968. Při přípravě materiálů byly použity dobové fotografie a materiály uložené v Archivu města Ostravy. Atmosféru doplnila sovětská vojenská technika a uniformovaní vojáci na Náměstí E. Beneše.

„Letos si připomínáme nejenom 100. výročí vyhlášení samostatnosti československého státu, ale rovněž různá kulatá výročí jiných, vesměs tragických událostí našich moderních dějin. Jedním z nich je bezesporu okupace vojsky Varšavské smlouvy, od níž dnes uplynulo přesně padesát let. Samotná zkušenost a pocity, které lidé prožívali, nelze přenést. Chtěli jsme alespoň částečně navodit atmosféru oněch nešťastných srpnových dnů,“ řekl k akci primátor Tomáš Macura. Materiály budou sejmuty v průběhu dnešního dne.

Za uskutečnění akce, jejímž iniciátorem bylo město Ostrava, patří velký dík velkému počtu dobrovolníků, ale také organizacím, bez jejichž pomoci by tuto akci nebylo možné realizovat: Archivu města Ostravy, Kulturnímu centru Cooltour, Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Moravskoslezské vědecké knihovně, Klubu terénních vozidel Havířov, společnosti Seepoint a Centru PANT.

text, foto: ostrava.cz

KOMENTÁŘE