První domovníci-preventisté již dohlížejí na pořádek v Mariánských Horách

První domovníci-preventisté již dohlížejí na pořádek v Mariánských Horách

Úlohou domovníka-preventisty je dohlížet na klid v domech i provádět údržbu společných prostor. Mariánskohorská radnice zkouší tento pilotní projekt za pomoci dotace z ministerstva vnitra.

Ze zájemců, kteří se o tuto práci přihlásili, vybrala radnice jedenáct možných spolupracovníků, kteří prošli školením zahrnujícím jak oblast manuálních prací, tak například zvládání konfliktních situací. Díky tomu v současné době již šest domovníků-preventistů dohlíží na bezpečnost a pořádek v obecních bytových domech.

„Jedním z našich hlavních úkolů je dlouhodobé zajištění bezpečnosti obyvatel našeho městského obvodu a ‚domovník-preventista‘ je dalším opatřením, které by mělo přispět ke zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku. Předpokladem pro přijetí zájemců o výkon této práce byla přirozená autorita, schopnosti zvládat konfliktní situace a také základní údržbu bytového domu,“ vysvětluje místostarosta obvodu Patrik Hujdus.

Pracovní náplní domovníků-preventistů je především dbát na dodržování domovního řádu, pomáhat řešit případné rizikové situace a podporovat komunikaci mezi nájemníky obecních bytů a pracovníky úřadu. Každý domovník-preventista působí v předem určené konkrétní lokalitě, ve které má na starosti i několik domů.

„Úkolem těchto pracovníků je dohlížet na klid a pořádek v předem určených domech, kontrolovat společné prostory, chodby a sklepy, ale i komunikovat s příslušnými úřady,“ dodává Patrik Hujdus s tím, že v případě, že se projekt osvědčí, plánuje v něm obvod pokračovat i nad rámec dotace.

Městský obvod projekt realizuje ve spolupráci se statutárním městem Ostravou díky dotaci ministerstva vnitra, která pokryje mzdové náklady celkem šesti mariánskohorských domovníků-preventistů po dobu tří let.

text, foto: MO Mariánské Hory

KOMENTÁŘE