Rekonstrukce silnice se zasekla. Stav komunikace je horší, než ukázal průzkum

Rekonstrukce silnice se zasekla. Stav komunikace je horší, než ukázal průzkum

Rekonstrukce a modernizace silnice vedoucí z Jakubčovic nad Odrou po hranice okresu Opava (II/442), kterou Moravskoslezský kraj zahájil začátkem srpna, se zkomplikovala. Práce se kvůli technickému stavu komunikace zpomalily.

První etapu rekonstrukce a modernizace silnice II/442 vedoucí z Jakubčovic nad Odrou po hranice opavského okresu, která měří 1,2 kilometru, zahájil Moravskoslezský kraj 2. srpna. Během dvou týdnů prací stavbaři zjistili, že podloží vozovky, zejména na krajnicích, neodpovídá stavu zjištěnému v rámci předprojektových průzkumů.

„Standardní předprojektová diagnostika vozovky neodhalila skutečný stav komunikace. Ten se ukázal až po odfrézování krytových vrstev. Museli jsme proto rekonstrukci zastavit, nechat udělat dodatečné průzkumy a zjistit, co všechno bude třeba udělat navíc oproti projektu. Ve spolupráci s odborníky nyní hledáme rychlé a optimální řešení vzniklé situace tak, aby se mohly práce v dohledně době zase rozběhnout a stavba byla dokončena v plánovaném termínu,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro finance, majetek a investice Jaroslav Kania.

Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku z Jakubčovic nad Odrou po hranice okresu Opava zahrnuje opravu povrchu vozovky, prohloubení příkop, úpravu krajnic, čištění a opravu stávajících mostů, propustků a systému odvodnění. Náklady financované z evropských peněz a Moravskoslezským krajem přesáhnou 83 milionů korun. Zhotovitelem je společnost SILNICE.CZ. Stavební práce jsou naplánovány po jednotlivých etapách tak, aby byla zachována dopravní dostupnost okolních obcí a předešlo se vážnějším dopravním komplikacím. Provoz je sveden do jednoho pruhu, řídí ho semafory.

Moravskoslezský kraj je vlastníkem silnic II. a III. tříd na území regionu. „Snažíme se maximálně investovat do jejich modernizace a údržby. Letos na to máme ‚balík‘ peněz – téměř 105 milionů korun z krajského rozpočtu, 215 milionů od státu a 941 milionů korun z evropských fondů,“ dodal Kaina.

foto, text: msk.cz

KOMENTÁŘE